Sárga rózsa

EFOP-1.4.4.-17-2017-00059

A program célja olyan lányok kiválasztása, akik esetében jelen van valamilyen lemorzsolódási kockázat vagy tünet. Ezek lehetnek pl.: tantárgyi bukás, évismétlés, sok hiányzás, több testvér esetén a nagyobbaknál a lemorzsolódás jelenléte, a szülők alacsony – legfeljebb 8 osztályos – iskolai végzettsége, a család lakhatási hátrányai és rossz anyagi körülményei.
Célunk, hogy a programba olyan lányok kerüljenek, akiknek legalább 50%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Célcsoport:

 • 10-14 éves általános iskolás, elsősorban roma lányok
 • A bevont lányok családja
 • Korai iskolaelhagyással veszélyeztetett, nem roma lányok

Megvalósítandó tevékenységek:

 • Szükségletfelmérés
 • A helyi közösség érzékenyítése, a döntéshozók tájékoztatása, helyi szakemberek bevonása a program megvalósításába
 • Tanulólányok és a család számára a mentor folyamatos jelenlétének biztosítása
 • Csoport működtetése legalább kétheti rendszerességgel
 • Természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése érdekében
 • Együttműködés kialakítása a szakmai-módszertani támogatást biztosító EFOP-3.1.7. kódszámú “Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt megvalósítóival
 • Kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása többi nyertes szervezettel tapasztalatok megosztása, jó gyakorlatok átadása, tudásmegosztás
 • A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése eseti szakértők meghívásával
 • Sport, kulturális és egyéb aktív szabadidős tevékenységek
 • Táborok szervezése
 • Egészséges életmódra való nevelés, tanácsadás a szülők számára
 • Önismereti foglalkozások